Posts

Showing posts from August, 2011

Екипни новини: Ценен контакт с английски колеж

Image
Екипът на Обединени професионалисти осъществи ценен контакт с английски колеж, чрез който ще бъде отправено ново предизвикателство пред образователната система в България. По време на срещата днес, присъстваха ключови заинтересовани страни за образователната реформа в страната. Проведената дискусия по системата за обучение и развитие на учителите в страната обедини мненията на представителите на елитни пловдивски училища, представителите на професионалистите и гостите от Великобритания. Ентусиазмът, който беше демонстриран за обща работа през следващите 18 месеца, е показателен за мотивацията на заинтересованите страни.
Емилия Крушков

Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения

Image
Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения, свързани с повишаване квалификацията на своите учители.
Темите, които се разгледаха по време на обучението бяха:  Динамика в развитието на групата/класа.Линии на поведение на учителя в различните етапи.Принципи на управлението на класа.Превенция и намеси при трудни поведения в клас.Обучението започна с няколко дейности за създаване атмосфера на доверие и безопасна обучителна среда. След което бяха проведени практически упражнения, работа в малки групи и рефлексия.

Програмата се планира и реализира спрямо предварителната заявка за обучението, както и в съответствие с очакванията на участниците, изведени в началото на деня. Очакванията на учителите бяха за практическа насоченост на обучението, като предложиха да се разглеждат предимно стратегии за справяне с проблемите, свързани с развитието  и динамиката на класа,  линии на поведението на учителя в различните етапи, както и прилагането на стратегии з…

Екипни новини

Image
На  02.08. , от  19:00 екипът на UP си организира тиймбилдинг събитие.