Екипни новини

На  02.08. , от  19:00 екипът на UP си организира тиймбилдинг събитие. 
Златка Чанева хвърля за страйк

Понеже някои от нас изразиха своите притеснения относно съдържанието и процеса,  измислилихме активности, които бяха  възможно най-трудни и неприятни, за да се каляваме :))))

Екипът в очакване
Ласка Ненова, Николета Янева, Камен Стратиев

Златка Чанева, Николета Янева, Васил Серафимов


Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"