Posts

Showing posts from October, 2011

Програма за ПК педагози

Image
Представяме на вниманието Ви нашата  програма за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в учебно заведение. Предложените от нас теми са актуални, с оглед на нашия опит в работата ни с учители, на проблемите, пред които е поставено  съвременното училище и работещите в него кадри.

Ползите за Вас:
Структурирани обучения, базирани на реални проблемиИнтерактивен подход, основан на учене чрез преживяване.Добро съотношение между иновации/ добри практики.Високо-квалифицирани специалисти, гост-лектори и партньори / психолози, социални педагози, специалисти в различни професионални области/. Много добро съотношение цена/качество.

БОНУС: БЕЗПЛАТНО обучение на до двама души от повереният ВИ екип на една от следните теми : 1.Наркотици  - симптоматика, жаргон, насочване 2.Работа с ученици със СОП 3.Училищното малтретиране 4.Решаване на конфликти в учителския колектив 5.Планиране на образователни промени Забележка: при заявена група до 15  души безплатното обучение важи за един член на ек…