Posts

Showing posts from May, 2012

Новини: Нашите професионалисти

Image
Представител на  нашата организация  е включен в екипа на специалистите  обучаващи безработни лица, регистрирани в БТ по Проект “Реализация ІІ”. Основна цел на Проекта е даповиши адаптивността и пригодността за заетост на безработни от уязвими групи на пазара на труда посредством създаването у тях на ключови и професионални умения, подпомагащи устойчивото им интегриране на пазара на труда, с цел  последващото им включване в заетост.  Николета  Янева  води модул “Професионално ориентиране” на включените в обучението лица от градовете Пловдив и Асеновград. Различните интерактивни занятия по време на обучението са насочени към самоопознаване, преоценяване на собствените качества – в личен и професионален план, успехите и грешките в изминатия професионален път. На участниците се съставя индивидуален профил на силните и слабите им страни, което ще ги насочи към най-подходящата за тях  бъдеща професионална реализация.

Инициатива за представяне на добри практики

Емилия Крушков изнесе презентация на втората международна среща- инициатива за  представяне на добри практики  по проекта The Social Capital School, която се състоя  на26 АПРИЛ 2012 в гр. Пловдив


Презентацията показа реализирането на една идея, която се зароди от статията: "Защо не ни учат на това в училище?", по-късно развита от Емилия Крушков с Академия на успеха!, след което беше успешно приложена в елитна гимназия в гр. Пловдив, чрез ОП "Развитие на човешки ресурси".
Вижте ключовите компетенции, които са включени в програмата: 

Следва презентацията:  Training skills to children.pptm

View more presentations from Laska Nenova.

ECO TRAIN обучение за хора със сензорни увреждания.

Image
Ласка Ненова от екипа на UPSDA беше включена в треньорския екип на обучението "ECO TRAIN" за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.

Обучението представи едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практическа част, съобразена с образователните потребности на възрастни хора със сензорни увреждания. ."ECO TRAIN" се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) в местноста Беклемето на 20 км. от град Троян. В него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и техните асистенти, …