Инициатива за представяне на добри практики

Емилия Крушков изнесе презентация на втората международна среща - инициатива за  представяне на добри практики  по проекта The Social Capital School, която се състоя  на  26 АПРИЛ 2012 в гр. Пловдив


Презентацията показа реализирането на една идея, която се зароди от статията: "Защо не ни учат на това в училище?", по-късно развита от Емилия Крушков с Академия на успеха!, след което беше успешно приложена в елитна гимназия в гр. Пловдив, чрез ОП "Развитие на човешки ресурси".
Вижте ключовите компетенции, които са включени в програмата: 

Следва презентацията: 

Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"