Новини: Нашите професионалисти


Представител на  нашата организация  е включен в екипа на специалистите  обучаващи безработни лица, регистрирани в БТ по Проект “Реализация ІІ”. Основна цел на Проекта е да повиши адаптивността и пригодността за заетост на безработни от уязвими групи на пазара на труда посредством създаването у тях на ключови и професионални умения, подпомагащи устойчивото им интегриране на пазара на труда, с цел  последващото им включване в заетост.  
 Николета  Янева  води модул “Професионално ориентиране” на включените в обучението лица от градовете Пловдив и Асеновград.
Различните интерактивни занятия по време на обучението са насочени към самоопознаване, преоценяване на собствените качества – в личен и професионален план, успехите и грешките в изминатия професионален път.
На участниците се съставя индивидуален профил на силните и слабите им страни, което ще ги насочи към най-подходящата за тях  бъдеща професионална реализация.


Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"