Walking the talk - EYSF - 2012

Ласка Ненова представя "най-добри практики"

Миналата седмица,83 млади лидери от 28 различни европейски страни, се събраха в Ларнака за Европейската младежка конференция "EYSF 2012. Целта на форума бe да се съберат младите спортни лидери от цяла Европа, за да обменят идеи и добри практики. Тяхна цел бе и създаване на  платформа, чрез която техните гласове да бъдат чути. По време на форума младите хора създадоха  препоръки насочени към  европейски  и местни политици по отношение на здравеопазването, младежкото участие и доброволчески дейности в сферите на спорта. 

ОПУР  беше представена на форума с 2 участника - Христина Попова, член и младежки активист на организацията, а  Ласка Ненова пък беше един от фасилитаторите на младежкия форум, отговорна за провеждането на сесиите по младежко участие. Ласка Ненова участва  в комисията, която бе отговорна за избора на проекти в областта на здравето, доброволчеството и младежкото участие, които да бъдат представени като  пример за "добра практика". 
  
По време на форума бяха използвани методи на неформалното обучение като: работни групи и дискусии с експерти в областта на здравеопазването, младежкото участие и активно гражданство и доброволчеството. В резултат на работата по време на различните сесии  участниците на форума минаха през процеса на създаване на Декларация и избор на  най-добри проекти.  

Декларацията, изработена по време на форума има за цел да подпомогне Европейската Комисия, Съвета на Европа, неправителствени организации и други заинтересовани страни в рамките на Европейския сектор на младежта и спорта, в процесите на вземане на решения в сферите  на спорта и физическата активност. Препоръките, съдържащи се в документа, включват такива твърдения като:
- Насърчаване и признаване на уменията, придобити чрез доброволчеството в спортни прояви  като форма на неформалното образование, учене през целия живот и за подготовка за заетост ".
- "Създаване на холистичен подход към за  изграждането на капацитет в областта на спорта, физическата активност, инфраструктурата, и младежкото участие. "

Младежкият форум 
EYSF 2012 e само началото на промяната. В края на форума участниците обещаха да се върнат в своите общности и да предприемат действия, които ще повишат качеството на живот на младите хора в техния регион. Те също така обещаха да поемат инициативата, за да са сигурни, че промените, които искат да видят ще се случат и с тяхна помощ

Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"