Posts

Showing posts from January, 2013

Участваме и променяме

РИО - Пловдив покани "Обединени професионалисти" да бъдат сред оценителите в кампанията "Участвам и променям".  В Комисията за първа година има представители на НПО сектора, вероятно защото тази година е посветена на социалното благополучие. Кампанията обхваща периода от 15.09.2012 г. до 30.05.2013 година и обхваща всички институции, работещи с деца и ученици в системата на образованието (детски градини, училища, обслужващи звена). 
Всяка институция разработва собствена Програма на кампанията и План за дейности, които стават част от плана за дейности на институцията за учебната 2012/2013 г. "Професионалистите" ще имат грижата да проверят изпълнението на дейностите и да обобщят техните впечатления за ефективността на кампанията в 12 учебни заведения в Пловдив и региона. "Смятаме да наблегнем върху обученията за развитие на граждански компетенции и култура, както и върху събитията, свързани с психичното здраве, тъй като имаме дългогодишен опит в провеж…

ЗА 60 ГОДИНИ ВЪВ ВУИ – РАКИТОВО ИМА НАВЪРЗАНИ МНОГО ВЪЗЛИ

Image
През последните една-две години във ВУИ – Ракитово са идвали представители на различни институции, организации, медии. Някои идват, за да контактуват с децата, други – за да донесат подаръци, трети – да обучават децата на умения за живот. Но има и такива, които идват да обучават педагозите от училището. Като част от българската образователна система Възпитателното училище се променя също толкова интензивно, колкото и цялото ни общество. Педагогическата дейност в училището ни има 60 годишна история, което означава традиции и опит. Но този опит трябва да бъде сравнен с най-новите постижения от света в областта на специалната педагогика и да бъде актуализиран. При всяко обучение педагозите от ВУИ се вълнуват и се надяват то да бъде ползотворно. Високи са и очакванията към психолозите Емилия Крушков и Красимира Димитрова, членове на Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”. Щом като са психолози – професионалисти, те сигурно имат доста отговори на въпросите на работещите…

ВУИ Ракитово - мястото на "Учителите със сърце"

Image
В началото на месец декември се проведе обучение на тема„Ефективната групова работа с деца в конфликт със закона с персонала на ВУИ "Ангел Узунов" гр.Ракитово. В момента в училището се обучават и възпитават от първи до дванадесети клас около 80 деца от цялата страна, извършили противообществени прояви. Провежда се както групова, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните.