Участваме и променяме

РИО - Пловдив покани "Обединени професионалисти" да бъдат сред оценителите в кампанията "Участвам и променям".  В Комисията за първа година има представители на НПО сектора, вероятно защото тази година е посветена на социалното благополучие. Кампанията обхваща периода от 15.09.2012 г. до 30.05.2013 година и обхваща всички институции, работещи с деца и ученици в системата на образованието (детски градини, училища, обслужващи звена). 
Всяка институция разработва собствена Програма на кампанията и План за дейности, които стават част от плана за дейности на институцията за учебната 2012/2013 г. "Професионалистите" ще имат грижата да проверят изпълнението на дейностите и да обобщят техните впечатления за ефективността на кампанията в 12 учебни заведения в Пловдив и региона. "Смятаме да наблегнем върху обученията за развитие на граждански компетенции и култура, както и върху събитията, свързани с психичното здраве, тъй като имаме дългогодишен опит в провеждането на този вид дейности. Възнамервам да посетя лично поне половината учебни заведения, за които отговарям." - казва Емилия Крушков - член на Комисията.  
На всички участващи пожелаваме спорна работа по подготовката на представителните изяви и реален интерес от страна на децата.

Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"