Posts

Showing posts from October, 2013

БГ05 "ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Image
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие стартира проект „За по-добро бъдеще”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София. 

Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 4 646 евро. Негов приоритет е овластяване на уязвими групи и дейностите ще се реализира във Възпитателно училище-интернат в гр. Ракитово, като се работи едновременно  с учениците и учителите. В момента в училището се обучават и възпитават около 58 деца от цялата страна с девиантно и делинкветно поведение, като над 90% от тях са от ромски произход. Проектът пряко работи в подкрепа на общата си цел „Овластяване на уязвими групи”, като инвестира в знания и умения на целевите групи от младежи и учители и възпитатели към ВУИ – гр. Ракитово, като новите умения за справяне с агресията ще спомогне ресоциализацията на младежите в обществото, а също ще им служи за преодоляване …