Posts

Showing posts from December, 2013

Решаване на проблеми - тренинг с възпитателите на Възпитателно училище интернат "Ангел Узунов"

Image
Във връзка с реализирането на дейностите по проект „За по-добро бъдеще” №92/23.09.2013, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,Сдружение ОПУР проведе обучение на 10 педагогически специалисти от Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов”. Обучението се проведе в гр. Пловдив в рамките на три дни, като основната цел бе обучение на обучители и  запознаване със специално разработена методика „Решаване на проблеми” за целите на възпитателната работа с ученици с девиантно поведение. Тримата най-добри нови обучители проведоха обучение и за останалия педагогически състав на ВУИ .