Една добра обратна връзка от обучение по Проект "За по-добро бъдеще"Comments

Popular posts from this blog

Практическа сесия по Релаксация

Форум театър в Затвор Пловдив

Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”