Posts

Showing posts from August, 2015

Представяне на добри практики - първо еднодневно обучение по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 21.08.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено първо еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше следните теми: Представяне на Сдружение «Майки срещу дрогата» и добри практики при работа със зависими лица, Източници на финансиране на проекти към уязвими групи от осъдени лица и деца и младежи с девиантно поведение, Проектен цикъл – основни понятия, разработване на проект и кандидатстване, Представяне на добри практики от работата на ВУИ «Ангел Узунов» - гр. Ракитово и Представяне на добри практики от международни проекти.Участниците проявиха голям интерес към темите и заявиха своето участие и в следващите две обучения.
Проект …