Posts

Showing posts from September, 2015

Второ еднодневно обучение по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 25.09.2015г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено второто еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше представяне на проекта и следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни”.Участниците бяха заинтригувани от реализацията на проекта и атрактивното представяне на презентациии от екипа по проекта и доктор Иван Добринов.

Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г. е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/…

Второ обучение на служители на Затвор - Пловдив

Image
Пловдив, 12.09.2015г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база в с. Равногор и включваше следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни”. Новите знания бяха анализирани и обсъдени за прилагане в ежедневната работа чрез работа в малки групи с помощта на обучителите по проекта. Проведеното обучение е в пряка връзка с целите на проекта и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г. е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/…

Проект ,,Менторство за самопомощ” - обединение на професионалисти

Image
Проект ,,Менторство за самопомощ”  -  обединение на професионалисти
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 28, 29, 30 август обучение с педагозите от ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”,гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр.Пловдив в хотел ,,Борика”- с.Равногор.   по проект „Менторство за самопомощ” ,финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. www.ngogrants.bg

За целта на обучението бяха подбрани 20 преподаватели от трите училища, които отговориха на заложените по проекта критерии. В процеса на тридневното обучение те бяха запознати и обучени в менторския подход. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода. В процеса на работа се осъществи среща на професионалистите с професионалисти, които  по категоричен начин защитиха името си на учители и възпитатели и с вещ…