Posts

Showing posts from October, 2015

"Характеристики на ефективната групова работа с правонарушители” - основна тема на третото еднодневно обучение по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 29.10.2015г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено третото планирано еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги, неправителствени и благотворителни организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение, за повишаване на квалификацията на участниците за работа с уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше представяне на проекта и следните теми: „Характеристики на ефективната групова работа с правонарушители”, „Профилиране за групова работа. Оценка на суициден риск.”, „Умения за повишаване на мотивацията за промяна на целевите групи” и „Основни принципи и европейски стандарти при работа с уязвими групи в затвора”.Участниците имаха възможността да обменят опит и да разискват казуси с лектора.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г. е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.b…