Posts

Showing posts from February, 2016

Обучение в Менторство на младежи от PTPI

Image
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 20 и 27 февруари  обучение с младежи от пловдивския клон – PTPISmiles, на международната младежка организация PTPI, в която членуват ученици от горен курс от пловдивски училища, по проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. В обучението участваха 20 ученици с интерес към работа с връстници в социални институции за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на два дни те бяха запознати и обучени в менторския подход, съобразно тяхната възраст и желания. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода.
Чрез менторския подход  учениците ще могат по-ефективно да комуникират със своите връстници, като новите умения ще им бъдат полезни в тяхната доброволческа дейност. В края на обучението, младежите дадоха положител…

Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на събитието бе да представи постиженията на обучените по проекта учители и възпитатели, подхода Менторство за работа с деца в риск, в училищна среда, както и възможностите на донорската програма и като място за среща на професионалисти за обмен на идеи и сформиране на нови партньорства.  Срещата започна с кратко представяне на проекта и презентация на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Бяха разгледани приоритети на Програмата, условия за кандидатств…

Изложба на деца и представяне на медиатори в ОУ „Кирил Нектариев” и ВУИ „Ангел Узунов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 24 и 25 февруари в ОУ,,Кирил Нектариев”, гр. Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов”, гр. Ракитово,  бяха открити изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Изложбите, озаглавени „Моята визия за бъдещето”, целяха да се представи напредъка на децата, подкрепяни от учители-ментори, в тяхната интеграция в училищния живот, както и засиления им интерес към учебния процес.  Творбите на учениците  бяха поставени  на централно място, така че да могат да се видят от всички ученици. Подкрепените деца бяха визуализирали техните желания за бъдещето в пъстроцветни макети, рисунки, апликации и плакати, с които представяха своите идеи. Всички бяха впечатлени от положеното усърдие и красотата на изложените творби. Бе отличен и общ елемент във всичките изложби на децата – отпечатък на техн…

Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 16 февруари в ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив, бе открита изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на изложбата, озаглавена „Моята визия за бъдещето” е да се онагледи напредъка постигнат в индивидуалното развитие на децата и тяхната съпричасност към училищния живот и образователната интеграция. Изложбата бе посетена от всички деца в училището, където те разгледаха с интерес изработените макети и плакати от техните съученици. По-късно изложбата бе представена и пред родители от общността. 
Обучените 7 ментори от ОУ,,Панайот Волов” подкрепят индивидуално 14 деца с девиантно поведение и/или в риск от отпадане от училище, вече пет месеца след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР. Проведе се  и среща с педогическия състав на училището и …