Posts

Showing posts from April, 2016

Заключителна среща по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 27.04.2016г.
Във връзка с дейностите по информираност и публичност по проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015г., бе проведена Заключителна среща за оценка и представяне на резултатите. Експерти по проекта представиха процесите по създаване и въвеждане на специализирана програма за превъзпитание в Затвор Пловдив, с фокус върху уязвими групи като хора от ромски произход, с ментални проблеми, ниско интелектуално ниво и хора със зависимости. Бе прожектиран документален филм обхващащ груповата работа с осъдени лица и постановката на две пиеси по подхода форум театър, който визуализира ангажимента на участващите осъдени лица към процеса на личностно развитие и подготовка за ресоциализация. Участващите експерти от Затвор Пловдив, ОС „ИН”, ЦСРИ – Пловдив и други организации обмениха мнения относно възможностите за продължаване на дейностите в подкрепа на осъдени лица, с фокус уязвими групи в затвора. Ръководството на Затвор Пловдив, като ключов партньор  по проекта, оцениха …

Форум театър в Затвор Пловдив

Image
Пловдив, 22.04.2016г.


Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като с участието на публиката се постигна щастлив край на сценките и се визуализира личностната промяна вследствие на работата на психолозите по проекта с осъдени лица. Публиката много хареса актьорския потенциал и бурно аплодира своите колеги. Ръководството на Затвор Пловдив оцениха високо постигнатото чрез дейностите по проекта и изразиха своето желание, групите по актьорско майсторство да продължат. 
Театралната постановка беше наблюдавана и от група експерти от шест държави, посетили Пловдив, по проект “Skillsforfreedom”, финансиран по програма Еразъм плюс.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138…