Posts

Showing posts from July, 2016
Image
Днес, в 28-те страни на ЕС, има около 650 000 затворници. Само 1 от 5 от тях се занимава с някакъв вид дейност и само 3% от тях работят за външни лица. Безработицата, липсата на адаптирани модели за обучение и загубата на идентичността и чувството за принадлежност към гражданска общност все още определят твърде високо ниво на рецидивизъм сред едни от най-непривилегированите индивиди.
Тръгвайки от тези цифри и от осъзнаването, че в цяла Европа вече е съвсем обичайно да се прилагат творчески (и по-специално театрални) дейности в пенитенциарните институции, за да се подпомогнат лишените от свобода в техния процес на рехабилитация, работата по проекта адресира липсата на структурирани модели за валидиране и сертифициране на хоризонтални и специфични умения, които могат да бъдат придобити чрез такива дейности и които биха могли да бъдат полезни при излизане от затвора.
Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е активен партньор, работещ по интелектуалните резултати на проек…