ЗА UPSDA


Нашата мисия

Да подпомогнем организациите и индивидите в постигане на професионално и личностно превъзходство.

Нашите ценности
Знание, качество, конструктивност в отношенията, уважение, оригиналност, креативност, гъвкавост, отворено съзнание, взаимодействие, учене от опита, предизвикателство, различност, социалност, професионализъм, експертиза, личностно израстване, личностен подход, надеждност, доверие, подкрепа, приятелска атмосфера, отзивчивост, обвързаност, привлекателност и благополучие.

Нашата философия
В основата на нашите дейности е принципът, че промяната и посоката на промяната в организациите, се обуславят от промените в лицата, тъй като те са онези, които са сърцето и моторът на средата, в която работят.

Всяка промяна произтича от опит.  Често, не е достатъчно за някои да подходят към разрешаване и разбиране на критичната ситуация само по рационален начин. Признаването на необходимостта от промяна със сигурност е първата  стъпка към осъществяването й, което също води до осезаемо и сродно преживяване (опит) на различен подход към проблема и неговото решение.

Обучение в рамките на нашия учебен център означава именно това, да води / ръководи/напътства лицето, в процеса на лична трансформация, което ще доведе цялата среда на индивида към върхови постижения (съответно организацията, в която той или тя работи) .


Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Практическа сесия по Релаксация