КОНТАКТИ

Всички въпроси, които имате към нас отправяйте на:


upsda.bg@gmail.com

Телефони за връзка:

0896 73 11 73 
0898 29 67 05 Други сайтове:
http://www.trainersdepot.org/

Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"